Rijopleiding In Stappen

De Rijopleiding

De Rijopleiding in Stappen (RIS) is een opleidingsmethodiek waarbij u stap-voor-stap leert rijden. Hiermee bent u beter voorbereid op deelname aan het verkeer. Bij de Rijopleiding in Stappen gaat steeds een stap verder als u de vorige stap voldoende beheerst. De eerste stap bestaat meestal uit een huiswerkopdracht. De laatste stap is dat u iets geheel zelfstandig en in steeds wisselende situaties kunt uitvoeren In totaal doorloopt u op deze manier 39 gebruiksaanwijzingen’ (scripts), verdeeld over vier modules. Iedere module wordt afgesloten met een toets. Na afronding van de eerste twee modules worden uw kennis en vaardigheden getoetst. Een RIS erkende rijinstructeur neemt deze toetsen af.

Rijles in stappen RIS

In de derde toets kunt u kennismaken met de gang van zaken bij het CBR en alvast wennen aan de examensituatie. De examinator geeft u tips ter verbetering. Bovendien kunt u voor de auto vrijstelling verdienen voor de bijzondere manoeuvres van het praktijkexamen. Verder komen in deze toets de onderdelen Zelfstandig rijden en Zelfreflectie aan de orde. De vierde en laatste toets is het praktijkexamen bij het CBR.
In de Rijopleiding in Stappen krijgt u ook huiswerk mee. Het is de bedoeling dat u zich thuis op uw rijlessen voorbereidt. De tijd die dat vraagt, is voor iedereen verschillend.

Handelingsscript

Tijdens de Rijopleidingin Stappen (RIS) leert u de verschillende handelingen die u tijdens autorijden moet beheersen. Deze handelingen worden beschreven in een lesboek via een soort van gebruiksaanwijzingen, scripts geheten. Een script behandelt onder meer wegrijden, afslaan of ingehaald worden. Een mooi voorbeeld is het script SCAN: kijk minimaal tweehonderd meter vooruit, blik niet fixeren, kijk in de binnenspiegel, kijk voor de auto, kijk in de buitenspiegel. U leert aan de hand van zo’n script gemakkelijker de verschillende onderdelen van het autorijden beheersen.

Autorijschool Karin de Ruiter is RIS gecertificeerd.

Leerlingenkaart

In de Rijopleiding in Stappen krijgt u uw eigen leerlingkaart. Daarop houdt de instructeur uw vorderingen nauwkeurig bij. Hiermee kunt u zelf zien hoe u ervoor staat en waaraan u nog moet werken. De leerlingkaart is opgenomen in het cursusboek voor de leerling.

De voordelen op een rijtje

- Fors hoger slagingspercentage
- Hoge kwaliteit van de rijopleiding
- Stap-voor-stap aanpak
- Betere voorbereiding op deelname aan het verkeer
- Inzicht in je vorderingen met behulp van de leerling-kaart